தயாரிப்புகள்

தயாரிப்பு சான்றிதழ்

ஆஸ்திரேலியா தொடர்பான சான்றிதழ்கள்

5_03_1
5_03_2
9_3_1
9_3_2
ஆஸ்திரேலியா_தியான்ஜின்_சான்றிதழ்1
ஆஸ்திரேலியா_தியான்ஜின்_சான்றிதழ்2
ஆஸ்திரேலியா_குறைந்த_கார்பன்_கம்பி1
ஆஸ்திரேலியா_குறைந்த_கார்பன்_கம்பி2

துபாய் சான்றிதழ்

துபாய்_சான்றிதழ்1
துபாய்_சான்றிதழ்2

இந்தோனேசியா சான்றிதழ்

இந்தோனேசியா_ஸ்ட்ராண்ட்1
இந்தோனேசியா_ஸ்ட்ராண்ட்2
இந்தோனேசியா_PC1
இந்தோனேசியா_PC2

ஜப்பான் & ஜெர்மனி சான்றிதழ்

ஜெர்மனி_சான்றிதழ்_9.5
ஜப்பான்_சான்றிதழ்
ஜப்பான்_சான்றிதழ்2

பிற சான்றிதழ்கள்

இஸ்ரேல்_சான்றிதழ்
கொரியா
நார்வே
மலேசியா
மலேசியா1